Život u nás a denný režim

Denný režim

ZAČIATOK PREVÁDZKY 06:30
PRÍCHOD DETÍ, ZDRAVOTNÝ FILTER, VOĽNÁ HRA, RANNÝ KRUH, CVIČENIE, HYGIENA 06:30 – 08:30
DESIATA 08:30 – 09:00
HYGIENA, HRY, VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA A KREATÍVNA ČINNOSŤ, RELAXAČNÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY 09:30 – 10:00
HYGIENA, POBYT VONKU, HYGIENA 10:00 – 11:30
OBED 11:30 – 12:15
HYGIENA, ČISTENIE ZÚBKOV, SPÁNOK, POSTUPNÉ PREBÚDZANIE DETÍ, HRY 12:15 – 14:30
OLOVRANT 14:30 – 14:50
HYGIENA, HRY ZÁUJMOVÉ, VZDELÁVACIE, RELAXAČNÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY VONKU, POSTUPNÝ ODCHOD DETÍ DOMOV 14:50 – 17:00
KONIEC PREVÁDZKY 17:00