Prejsť na obsah
Režim dňa
ZAČIATOK PREVÁDZKY                                                                                                    06:30
PRÍCHOD DETÍ, ZDRAVOTNÝ FILTER, VOĽNÁ HRA,
RANNÝ KRUH, CVIČENIE, HYGIENA                                                                                      06:30 – 08:30
DESIATA                                                                                                                            08:30 – 09:00
HYGIENA, HRY, VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA
A KREATÍVNA ČINNOSŤ, RELAXAČNÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY                                           09:30 – 10:00
HYGIENA, POBYT VONKU, HYGIENA                                                                               10:00 – 11:30
OBED                                                                                                                                 11:30 – 12:15
HYGIENA, ČISTENIE ZÚBKOV, SPÁNOK, POSTUPNÉ PREBÚDZANIE DETÍ, HRY                    12:15 – 14:30
OLOVRANT                                                                                                                        14:30 – 14:50
HYGIENA, HRY ZÁUJMOVÉ, VZDELÁVACIE,
RELAXAČNÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY VONKU, POSTUPNÝ ODCHOD DETÍ DOMOV                14:50 - 17:30                                                                                               
KONIEC PREVÁDZKY                                                                                                        17:30
        
Návrat na obsah